Rrjeta e mushkonjave dhe pëlhura rrjetë e ekranit të dritares

Aplikacionet kryesore

Metodat kryesore të përdorimit të Texstar janë dhënë më poshtë